Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: Cor de Mooy
Column

Gewoon je bek houden

Deze week werd ‘je bek houden’ het meest besproken onderwerp in de politiek. Een hardwerkende premier Rutte bediende zich van spreektaal die voor iedereen, geletterd of ongeletterd, volkomen duidelijk is. Maar dat valt bij politieke tegenstanders natuurlijk altijd verkeerd. Politici menen ‘Als je toch duidelijk wilt zijn dan moet je dit vooral heel onduidelijk verwoorden’. Met volzinnen die zeer interessant klinken maar vooral niet duidelijk maken wat je echt bedoelt. Zowel wetenschappers als politici maken zich in deze Corona-periode er maar al te vaak schuldig aan.

Politici en het coronavirus is ook lokaal een dingetje. De handhaving van de regels is steeds onderwerp van discussie. Rechtvaardig optreden is daarbij vaak het onderwerp. Wat mag je nu wel en wat mag je nu niet door de vingers zien? Wat is nog net wel verantwoord en wat is net niet verantwoord? Het blijven in mijn beleving moeilijk te beantwoorden vragen. Ik hoor in dit verband zeker niet tot de groep die precies weet hoe het allemaal moet.

Nu staat de politiek deze week voor de vraag ‘wel of niet de raadsvergadering in een aan de omstandigheden aangepaste vergaderlocatie?‘ Daar heb ik wel een mening over. Want ik weet wel dat de inmiddels gebruikte methode om via Zoom bijeenkomsten te organiseren bepaald geen ideale oplossing is. Vooral omdat daarbij eisen gesteld worden aan de technische vaardigheden van de gebruikers en hun communicatiemiddelen. We hebben bij herhaling ervaren dat dit te vaak knulligheid betekent.

Met elkaar bijeen zijn in een aangepaste ruimte, waarbij lichaamstaal veelbetekenend kan zijn, lijkt mij toch een betere manier. Dus pleit ik daarvoor en negeer ik de politicus die zegt ’Jij moet gewoon je bek houden’. U weet al, daar zal ik niet gauw voor kiezen. Als het goed is gaat de gemeenteraad deze week voor het eerst weer bijeenkomen in De Duinpan, die hiervoor coronaproof gaat worden ingericht. Hopelijk durven alle politici daar bij te zijn.

Deze week werd de kreet ‘politici moeten het voorbeeld geven’ nog als excuus gebruikt om lekker veilig thuis te blijven in plaats van aanwezig te zijn bij een jubileumviering in een meer dan Coronaproof ingerichte kerk. Ik zou denken dat juist wel aanwezig en zich correct gedragen, als voorbeeld kan dienen. De burgemeester, de wethouder en een enkele fractievoorzitter deden dit wel. Dat lijkt mij veel een beter voorbeeld dan weg blijven.

Zo zal ik er zeker bij zijn als de belangstellende pers weer welkom is in De Duinpan. Omdat ik nieuwsgierig geworden ben naar de lichaamstaal zoals die er bijvoorbeeld kan zijn bij het agendapunt Julianahofje. Met de verzekering dat ik mij voorbeeldig coronaproof ga gedragen en dat ik mogelijk na afloop mijn pen nog in wat gif zal dopen. Maar ik zal, zoals het hoort, mijn handen zal wassen en zo nodig een mondkapje ga dragen en ik zeker gewoon mijn bek houden.

Meer berichten