Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto:
Pastorale column

Niet meer van deze tijd

Die uitdrukking hoor je nog weleens. Dat is niet meer van deze tijd! Wie nog zo denkt, is echt hopeloos ouderwets! 

Wie nu als getrouwde vrouw thuis voor de kinderen zorgt, terwijl manlief elders de kost verdient, moet nodig bijgeschoold worden. Ieder moet immers van de overheid zijn of haar eigen broek (of jurk) ophouden, zowel man als vrouw. De overheid laat daarom de eenverdieners bijna zes keer zoveel belasting betalen dan de tweeverdieners. Krom is blijkbaar soms recht!

Ook is het te gek voor woorden dat sommigen (met name Joden en christenen) nog geloven, dat de wereld in zes dagen door (één!) God geschapen is. Volgens de nu heersende wetenschappelijke opvattingen kan dat gewoonweg niet. De wereld is 14,5 miljard jaar geleden ontstaan. Punt uit. NEE, je bent als mens niet naar Gods beeld en gelijkenis geschapen, je bent een veredeld dier, dat geëvolueerd is van het kleinste organisme tot wat het nu is. Moeder natuur had het allemaal in zich. Wee je gebeente als je er anders over denkt! NEE, we geloven al lang niet meer in een Almachtig, scheppend God, maar in een almachtige, moeder-natuur. Wij maken liever de materie, de kansberekening, en de mens, die dat alles heeft uitgevorst door kennis geïnterpreteerd vanuit een humanistisch wereldvisie, tot onze nieuwe (af)god.

Zijn we daar als christenen tegenop gewassen? Uit onszelf niet! Want wie zou in geloof staande kunnen blijven bij zo’n tsunami van wetenschappelijke publicaties en redeneringen, die bijna elke dag over ons heen gestort wordt. Daarom stel ik mijzelf maar heel eenvoudig de volgende vragen: (1) Hoe lang zou de Heere Jezus, Gods Zoon, door Wie de wereld geschapen is (Joh. 1:1-3), erover hebben gedaan om het dochtertje van Jaïrius, die gestorven was, tot leven te wekken? (2) En hoelang om die vijf broden en twee visjes te vermenigvuldigen voor meer dan vijfduizend mensen? (3) Hoeveel tijd zou de Heere bij Zijn wederkomst nodig hebben om al die gelovigen, die gestorven zijn en tot stof zijn teruggekeerd, weer tot leven te wekken?

In Psalm 33:9 lees ik: “want Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er.” Houdt de Bijbel ons niet voor dat wij “door het geloof inzien, dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo, dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.” Ja, een kwestie van geloof. Een geschonken geloof in een gekruisigde en Opgestane Heere. Echt een zeker weten en een vast vertrouwen. Daarmee kom ik, ook in deze tijd, niet bedrogen uit.

Ds. Sj. Maliepaard, predikant voortgezette Gereformeerde Kerk Noordwijk. www.gknoordwijk.nl

Meer berichten