Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: pixabay
Politiek

‘625 hectare eerste klas bollengrond blijft heilig’

Op de vraag van Bruisend Noordwijk of alle uitgangspunten van het Pact van Teylingen thans nog actueel zijn is deze week door het college van Noordwijk een duidelijk ‘ja’ gekomen. In een uitgebreide uitleg wordt de partij duidelijk gemaakt wat veel streekbetrokken inwoners al wisten. Namelijk dat de uitgangspunten uit het pact van Teylingen zijn vastgelegd de Integrale Structuurvisie Greenport, die een looptijd kent tot 2030.

Op basis van een uitgebreide evaluatie eind 2016 hebben de diverse regionale gemeenteraden de uitgangspunten opnieuw geactualiseerd. De ISG was daarmee tevens een deeluitwerking van de Regionale StructuurVisie van Holland Rijnland. De ISG, als opvolger van het Pact van Teylingen, is zelfbindend voor de gemeenten en kent een looptijd tot 2030. In 2014 de ISG integraal nog eens geëvalueerd. En is in december 201 6 vrijwel ongewijzigd geactualiseerd en wederom door de betrokken gemeenteraden vastgesteld.

Het college ziet het als een duurzaam toekomstperspectief voor de Duin- en Bollenstreek en bepleit de keuze voor het handhaven en verbeteren van het bollencomplex waarbij vooral ook ruimte wordt geboden voor toerisme en recreatie. Gezamenlijk streeft men nog steeds het versterken van het kenmerkende landschap en de verbetering van natuur- en ecologie na.

Het college is daarnaast van mening dat het, in het belang van de continuïteit, van groot belang is dat de ondergrens van de berekende 2.625 ha eerste klas bollengrond in stand blijft. Het is een belangrijke voorwaarde voor de levensvatbaarheid, de duurzaamheid en de toekomstbestendigheid van Greenport Bollenstreek.

Volgens het college stelt de gemeente Noordwijk zich op het standpunt, dat zij de door de ISG planologisch beschermde bollengrond, zo min mogelijk wil gebruiken voor de realisatie van grootschalige opwek van duurzame energie. Maar bereidt is onder voorwaarden dit standpunt los te laten. Overigens zijn er serieuze plannen om nog in 2020 met de gemeenteraden van de bollengemeenten alle uitgangspunten en doelstellingen opnieuw te evalueren.

Meer berichten