Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Op dit perceel hyacintengrond zouden 32 GOM-woningen moeten verrijzen. | Foto: WS
Op dit perceel hyacintengrond zouden 32 GOM-woningen moeten verrijzen. | Foto: WS (Foto: )
Politiek

Partijen stellen schriftelijke vragen tijdens het reces

Ondanks het feitelijke zomerreces bleven diverse Noordwijkse politici wel degelijk actief. Tijdens het zomerreces kreeg het college diverse schriftelijke vragen te beantwoorden. Te meer omdat er zomers geen politieke bijeenkomsten zijn en de eerstvolgende raadsvergadering pas weer in september gaat worden gehouden.

De hittegolf plus het feit dat vertoeven op het strand beperkte coronarisico’s in zich heeft, zorgde voor een toeloop van dagjesmensen. Tevreden gezichten bij diverse ondernemers die hierdoor de eerder geleden schade konden beperken. Maar niet iedereen was even tevreden.

Zo was de toestroom van badplaatsbezoekers voor Kim van Eeden van collegepartij Lijst Salman reden genoeg om het college direct te wijzen op risicovolle drukte en parkeeroverlast. Ze vroeg vervolgens om het dagtoerisme nadrukkelijk te ontmoedigen en daartoe zo nodig alle toegangswegen af te sluiten.

Voorspelbare drukte

Zij deed dit overigens in navolging van Taetske Visser (PUUR). Die, ook al schriftelijk, het college vroeg naar de manier van voorbereiden op volgens haar voorspelbare drukke zomerse dagen. Zij baseerde zich op geluiden vanuit de bevolking. Er zou sprake zijn geweest van ongewenste en onveilige situaties. PUUR wil weten hoe de voorbereiding is geweest op de volgens de partij voorspelbare toestroom van dagtoeristen Veel betekend en duidelijk wantrouwend was de slotvraag van Visser aan het college: ‘Of is er gehandeld op grond van het we-zien-wel-scenario?’

Covid-19

Lijst Salman Noordwijk is bovendien bezorgd over de ventilatiesystemen in de Noordwijkse scholen. En vooral over de luchtkwaliteit in de klaslokalen en de mogelijke verspreiding van Covid 19 via die ventilatiesystemen. Ook hierover stellen zij schriftelijke vragen. Met in de brief in feite een ultimatum. Want Lijst Salman geeft haar eigen wethouder Dennis Salman, tot uiterlijk 10 dagen nadat de scholen zijn begonnen de tijd, om mededeling te doen hoe het gesteld is met die ventilatiesystemen.

Lijst Salman manifesteert zich tijdens het reces dus heel nadrukkelijk. De partij stelt weer in een andere brief vast dat de Noordwijkse BOA's al jaren worden beticht van weinig klant- en servicegerichtheid. Ze kunnen maar zelden, soms terecht maar wellicht ook onterecht, op sympathie van inwoners of bezoekers rekenen. Ze vragen om een proef waarbij de gemeente Noordwijk het gebruik van zogenaamde bodycams bij BOA’s gaat testen.

Teatske Visser (PUUR) stelt in een volgende brief van 19 augustus vragen over de verplaatsing van PostNL naar een pand in de Trompstraat. Dit met betrekking tot verkeersveiligheid en de formele bestemming aldaar. De verplaatsing was aanleiding voor Kim van Eeden (LSN) om zelf ter plekke poolshoogte te nemen en zich te laten informeren door protesterende omwonenden, die inmiddels het aanbieden van een petitie hebben aangekondigd.

Buiten de bevoegdheid

Tenslotte kwam er een gezamenlijke brief van PUUR, PvdA, GL en D66. Met vragen over de correspondentie tussen het college en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. Met betrekking tot de voortgang van het project Vinkeveld-Zuid. Eerder was er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met als doel het realiseren van 32 greenportwoningen in Vinkeveld-Zuid. Vastgesteld in de Integrale Structuurvisie Greenport. Het huidige voornemen van het college om de plannen te wijzigen valt volgens de oppositie buiten de bevoegdheid van het college. Omdat dit een regionale aangelegenheid van de samenwerkende gemeenten betreft.

Het is nog even wachten op de afhandeling van deze formele schriftelijke vragen. Het college zal waarschijnlijk voldoende tijd nemen om de actuele politieke onderwerpen formeel af te doen en de gevoelige politieke kwesties vooral heel ambtelijk te behandelen.

De vraag is of er ruimte zal komen om hierover publiekelijk de noodzakelijke politieke debatten te voeren.

Meer berichten