Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto:
Pastorale column

Waar moet het heen?

De bekende professor G. van der Leeuw (1890-1950) hoorde op een terrasje achter zich ooit twee dames de toestand in de wereld bespreken. Op een gegeven moment verzuchtte één van deze dames: “Waar gaat het toch heen met de wereld?” Waarop professor van der Leeuw zich omdraaide en aan haar vroeg: “Mevrouw, mag ik vragen: ‘Wie heeft u verteld dat het ergens heen gaat?’”

Een scherpzinnige vraag! Het is in onze tijd niet vanzelfsprekend om te stellen dat het ergens heen gaat; dat de wereld een doel, een bestemming heeft. Toch is er Iemand die ons zegt dat dit zo is. Het is God onze Schepper. Hij heeft de wereld gemaakt. Hij heeft ook een doel met Zijn Schepping.

Waarheen is de wereld dan op weg? Deze wereld is op weg naar het Koninkrijk van God. Jezus kwam met een boodschap over het Koninkrijk van God. Het is nu bijna aangebroken zei Hij! (Markus 1:14-15.) Is dat niet waar we allemaal naar verlangen? Naar een wereld van vrede en van gerechtigheid?

Nu is dat nog niet zo ver. Er gebeurt veel dat God niet wil, wat tegen Zijn Rijkswetten in gaat. En daar doen we allemaal nog aan mee ook. Want er is niemand die kan zeggen dat hij of zij zich volledig aan Gods wetten houdt. Zonde, zo noemt de Bijbel dat.

Veel mensen zien Jezus dan ook als de zoveelste idealist, de zoveelste wereldverbeteraar. Maar helaas, Hij faalde bitter want Zijn leven eindigde aan het kruis. Dan is het enige wat rest zijn idealisme levend houden. Maar zo is het toch niet. Nee! Jezus wist dat het Koninkrijk van God alleen kon komen door Zijn dood heen. Hij kwam om zijn leven te geven als een losprijs (Markus 10:45). Dat is wat we aan het kruis zien gebeuren. Als God een Koninkrijk heeft waarin vrede en gerechtigheid is, hoe kunnen wetsovertreders daar dan een plaats in krijgen? Dat kan alleen als de zonde goed gemaakt, verzoend wordt.

Jezus droeg de schuld van een verloren wereld weg aan het kruis. Hij betaalde de schuld. Zo komt Gods Koninkrijk, Zijn nieuwe wereld. Dat werd bewezen toen Hij opstond uit de dood. In Hem is Gods Koninkrijk al aangebroken.

Hoe staan wij daar tegenover? Bent u een onderdaan van dit Koninkrijk? Zou u het willen worden? Of wilt u liever zelf koning van uw leven blijven? Dan blijven we wel het doel missen. Maar als Jezus uw Koning wordt dan brengt Hij u of jouw tot uw of jouw bestemming. Daar moet het heen! 

Ds. J.A.J. Pater
Wijkgemeente Ichthus

Meer berichten