Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto:

‘Soms zijn een luisterend oor en advies voldoende’

Psycholoog Nienke Dijkhuis werkt aan een nieuwe pilot van de gemeente Noordwijk. Zij is ‘praktijkondersteuner GGZ Jeugd’ en is actief bij huisartsenpraktijk Wantveld.

Door Caroline Spaans

Nienke: “Sinds 1 mei ben ik een aantal uur per week op de huisartsenpraktijk aanwezig om met ouders, en eventueel kinderen of jongeren, in gesprek te gaan over hun hulpvraag. Daarnaast ben ik al langere tijd werkzaam binnen het Jeugd - en Gezinsteam (JGt) in Noordwijk. Het JGt is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Door aanwezig te zijn bij de huisartsenpraktijk kan nog beter de verbinding worden gelegd tussen het CJG en de huisarts. We zien dat ouders niet alleen bij het CJG, maar ook bij de huisarts komen met vragen over opvoeden en opgroeien. De huisartsen vinden het soms lastig om, binnen de beperkte tijd van een consult, een goede inschatting te maken van wat het gezin of een kind nodig heeft.”

Coaching of groepstraining

Het doel van de pilot is om de toestroom naar passende jeugdhulp te verbeteren in een voor de inwoners vertrouwde en laagdrempelige omgeving. Daarnaast blijft het CJG ook een plek voor ouders om hun vragen of zorgen te bespreken.

Nienke: “Het fijne van de aanwezigheid van een praktijkondersteuner is dat de huisarts mijn tijd en expertise kan inschakelen om te kijken welke passende hulp geboden kan worden. De ervaring is dat er kinderen of jongeren op de wachtlijst bij de basis GGZ staan, die wellicht ook geholpen zijn met coaching of een groepstraining.

In de praktijk is het zo, dat ouders aan de bel trekken bij de huisarts, omdat hun kind bijvoorbeeld faalangst heeft, er vermoedens zijn van ADHD of dat ouders zich zorgen maken over veranderd gedrag na een echtscheiding. De huisarts vraagt mij om een afspraak te maken met ouders en eventueel hun kind. Soms heb ik, in overleg met ouders, ook contact met de school om een beter beeld te krijgen van wat er nodig is.”

Goed bekend in Noordwijk

Nienke is op 1 mei gestart met de pilot op het Wantveld en werkt sinds 1 januari 2015 bij het JGT. “Inmiddels ben ik goed bekend in Noordwijk. Ik ken de sociale kaart en ik heb een prettige samenwerking opgebouwd met bijvoorbeeld de scholen en het maatschappelijk werk. Samen met ouders en hun kinderen kan ik meedenken in wat hen zou kunnen helpen in waar zij tegen aanlopen. Soms is een luisterend oor, geruststelling of een advies voldoende. In andere gevallen kan ik een (kort) begeleidingstraject bieden. We hopen met deze pilot op kortere wachtlijsten en heel belangrijk: dat een gezin snel de juiste hulp krijgt!”

De gemeente Noordwijk werkt regionaal samen om te komen tot een succesvol model voor de praktijkondersteuner Jeugd. De pilot waar Nienke aan meewerkt duurt tot 1 april 2021.

Meer berichten