Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: Frank de Klerk

Aardwarmte moet in 2024 woningen van warmte voorzien

Noordwijk moet volgens de politiek van het gas af. De partijen geloven in meerderheid in het opwekken van energie zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Inmiddels spreekt men van kansrijke mogelijkheden voor geothermie.

Medio 2019 hebben de gemeente Katwijk en Noordwijk gezamenlijk opdracht gegeven voor een nader bureauonderzoek naar de potentie van Geothermie. En die potentie blijkt hoopgevend. Geothermie is warmte die wordt gewonnen uit de bodem die onder ons ligt. Die moet worden benut om woningen, kantoren en bedrijven te verwarmen. Warm grondwater wordt uit waterhoudende grondlagen onttrokken en de warmte gaat via een warmtewisselaar in een energiecentrale en via een speciaal warmtenetwerk naar de gebruiker. Het gebruikte en afgekoelde grondwater gaat terug de bodem in.

Opsporingsvergunning

Niet verwonderlijk is dat energiegigant Shell deze ontwikkeling van nabij wil gadeslaan. De multinational heeft zich dan ook samen met 2 andere bedrijven, te weten Firan en D4,aangemeld bij het ministerie. Er is gezamenlijk een aanvraag gedaan om in aanmerking te komen voor een ‘aardwarmte opsporingsvergunning’. Shell richt zich op ontwikkelen en exploiteren. Firan, een dochter van Alliander gaat het om het transport van de warmte via nieuwe infrastructuren. D4 is een ontwikkelaar in energietransitie die wil initiëren en financieren.

Uit het onderzoek zou inmiddels duidelijk zijn geworden dat ook Noordwijk kan profiteren van bodemwarmte. Op de gemeentelijke website lezen we dat er in een eerste fase al 30-60 MWth warmte uit de bodem kan worden gewonnen. Een ruime schatting is dat er tussen de vijftien en de dertig duizend woningen van warmte kunnen worden voorzien. De drie genoemde bedrijven willen met de betrokken gemeenten, waaronder de gemeente Noordwijk, heel snel een intentieovereenkomst sluiten.

Consument

Het Noordwijkse college heeft inmiddels de gemeenteraad via een brief geïnformeerd over deze op handen zijnde ontwikkeling. Hierin staat onder andere dat het initiatief uitgaat van een start met winnen van warmte aan de oostkant van Noordwijk, ter hoogte van de Leeweg. En dat men denkt het in 2024 te gaan exploiteren.

Een andere ambitie is om door middel van het koppelen van lokale warmtenetten, waarbij ook wordt gedacht aan uitwisseling van restwarmte en geothermie met de Greenport Aalsmeer, op te schalen naar een Warmterotonde Rijnland'.

Natuurlijk spelen hier grote commerciële belangen in samenhang met principiële politieke doelstellingen. Hoe de belangen van de consumenten, zowel financieel als in de praktijk worden bewaakt, is nog nauwelijks duidelijk.

Meer berichten