Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: pr

Toekomst Schelft zorgelijk

Het beheer van de Schelft door Optisport kreeg eerder van diverse kanten kritiek. Zodanig dat er werd gesproken over het tussentijds opzeggen van de overeenkomst. Vanwege de daaraan verbonden schadevergoeding en mogelijke gerechtelijke kosten werd daar van af gezien.

Maar de exploitatie van de Schelft blijft de politiek toch bezighouden.

Inmiddels zouden er bij het college wel wat positieve signalen van meerdere gebruikers over verbetering zijn binnen gekomen. Dat gaat echter over de niet representatieve periode waarin Corona normaal gebruik van de accommodatie in de weg stond.

Noodzakelijk onderhoud

Volgens de beantwoording van vragen die het CDA daarover stelde, wordt er door de gemeente wel alles aan gedaan om noodzakelijk onderhoud snel en goed uit te voeren. Het gaat met nadruk om noodzakelijk onderhoud, omdat de gemeenteraad van Noordwijkerhout in 2015 daartoe al had besloten.

Het behoud van de Schelft als sportaccommodatie inclusief een zwembad was tijdens de verkiezingen een onderwerp van discussie. Een sporthal op sportpark de Boekhorst kwam er uiteindelijk niet. Nu is en blijft de Schelft om diverse reden een politiek zorgenkindje.

Een door het college toegezegd klanttevredenheidsonderzoek is nog niet uitgevoerd maar staat nu in de agenda. Beloofd is, dat deze direct na de zomer wel wordt uitgeschreven. Een van de gebruikers is natuurlijk de Carnavalsvereniging de Kaninefaten, die bij het college een programma van eisen heeft neergelegd. Die eisen hebben naast de wensen van andere gebruikers, de aandacht van het college, die opnieuw toezegt dat de gebruikers van de Schelft en Sportraad Noordwijk nadrukkelijk worden betrokken in de toekomstplannen die worden ontwikkeld.

Hoe het proces bij de herontwikkeling precies gaat verlopen, is nog niet duidelijk. Ook hiervan zegt het college nu de gemeenteraad toe dat men na de zomer over dit proces verder wordt geïnformeerd.

Meer berichten