Toekomstvisie OV Noordwijk en Noordwijkerhout
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto:

Toekomstvisie OV Noordwijk en Noordwijkerhout

Ondernemingsverenigingen • Deze week gaat het over de toekomstvisie van het de ondernemersverenigingen en ‘Noordwijk Verbroederd’. Verschillende visies, maar beiden met een nadruk op een vitale economie. Beide visies leggen ook het accent op het verband tussen economische welvaart en sociaal welzijn.

Een goede balans tussen economische ontwikkeling en het welzijn van bewoners en bezoekers. Dat geven de ondernemersverenigingen als kernpunt om Noordwijk vitaal en economisch gezond te houden. In de visie worden een aantal maatregelen en ontwikkelingen voor de toekomst van Noordwijk geschetst. Bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid, door de N206 te verbreden. Ook de verschillende kernen komen terug in de visie. Dat zijn de kloppende harten van de gemeente, ze moeten levendig zijn met een gevarieerd winkelaanbod.

Visie Noordwijk Verbroederd

Uit een lange lijst van onderwerpen is het team gekomen tot vier kernonderwerpen: toerisme, wonen, welzijn en verkeer. Tijdens overleggen werd de conclusie getrokken dat alle onderwerpen een connectie hebben met economie. In de visie worden verschillende aanbevelingen gedaan, zoals het bouwen van meer starterswoningen, aandacht voor Noordwijk als badplaats, ondergrondse parkeergarages en het stimuleren en faciliteren van buurthuizen.

Webinar

17 juni kwamen de visies aan bod tijdens het webinar. Daar zijn de thema’s uit de visies besproken met bewoners van Noordwijk. Alle visies zijn te bekijken op het online platform. 

"Om de toekomstvisie nog sterker te maken, roepen we iedereen op om te reageren op de visies van bewoners. Dat kan nog steeds. Zo maken we Noordwijk samen! Kijk op mijntoekomst.noordwijk.nl."

Meer berichten