Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Jaap de Moor bepleit meerjarenspreiding van kosten voor de verbetering van huisvesting en dienstverlening. WS
Jaap de Moor bepleit meerjarenspreiding van kosten voor de verbetering van huisvesting en dienstverlening. WS (Foto: )
Politiek

Partijen kritisch over de toekomstige dienstverlening

Vanuit de Noordwijkse politiek is op voorhand al kritisch gereageerd op de collegeplannen betreffende de dienstverlening aan de inwoners. Diverse partijen willen nog voor het politieke debat plaats vindt extra informatie van het college.

Bruisend Noordwijk-voorman Jaap de Moor maakt zich zorgen over de hoge kosten en de inhuur van extern personeel van € 100,00 per uur. Hij wil een cijfermatige onderbouwing bij nut, noodzaak en omvang. Hij vraagt zich af of hiervoor geen ruimte is binnen het bestaande personeelsbestand. Hij pleit voor het creëren van meer speelruimte door de uitvoering te spreiden over meerdere jaren.

De Moor vraagt ook aandacht om de geplande verbouwing mogelijk te combineren met het realiseren van een nieuwe raadzaal. Hij ziet mogelijkheden om hiermee kosten te besparen. Hij vindt daarbij het CDA en D66 aan zijn zijde. Beide partijen willen van het college weten waarom deze keus niet wordt gemaakt. Het CDA vreest bovendien dat de voorgestelde verbouwing van de centrale hal in het Noordwijkse gemeentehuis vooral te maken heeft met het realiseren van een mooie entree. De partij vraagt wat de noodzaak is voor de gemeentelijke dienstverlening in zijn algemeenheid.

D66 wil weten, gezien de ambitie die het programma uitstraalt en de relatie met bijbehorende investeringen: ‘wat wordt globaal het tijdspad waarop wij ons maar vooral ook waarop de inwoners zich met al hun wensen kunnen focussen?’

De PvdA maakt zich, volgens Jan Janson, zorgen over het tijdspad wat voor de diverse reorganisaties is gepland. Hij stelt vast dat de reorganisatie richting het zogenaamde ‘nieuwe werken’ nog niet eens is afgerond en vraagt of deze reorganisatie nu niet veel te snel wordt doorgevoerd.

Janson wil ook weten waaruit is gebleken dat inwoners behoefte hebben aan een meer up-to-date ontvangstruimte? Of inwoners echt hospitality missen. Hij vraagt daarnaast naar de oorzaak van geuite onvrede en of dit zijn oorzaak vindt aan de balie of elders in de organisatie.

Het college komt nog met aanvullende informatie en benadrukt hierin dat zij nog in deze collegeperiode, de eerste na de fusie, aan inwoners, ondernemers en de interne organisatie de concrete en merkbare verbeteringen van de dienstverlening willen laten zien. Verbeterde dienstverlening gelabeld als het grote voordeel van de fusie. Het programma en dus de kosten over langere termijn uitsmeren, zoals van diverse kanten wordt geopperd, vinden ze daarom geen goed idee.

Meer berichten