Grootstedelijke aanpak vraagt financiële offers
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Achter de historische gevel zijn eigentijdse aanpassingen nodig om de dienstverlening aan inwoners  verbeteren.
Achter de historische gevel zijn eigentijdse aanpassingen nodig om de dienstverlening aan inwoners verbeteren. (Foto: )

Grootstedelijke aanpak vraagt financiële offers

Een eerlijke, begripvolle en vooral benaderbare overheid. Dat is een van de kernwaarden die door de landelijke politiek belangrijk wordt geacht. De gemeente Noordwijk wil in navolging daarvan ook meer netwerken en participeren met de Noordwijkse samenleving.

In het coalitieakkoord en de collegeagenda is hier eerder al een aanzet toegegeven. Hierin werden de keuzes geformuleerd met trefwoorden zoals modern, proactief en dienstbaar. In het huidige Noordwijk zijn er al volop vernieuwingen in de organisatie en staat er ons nog een groot aantal te wachten.

Grootstedelijke aanpak

Want na de fusie koos het ambtelijke management voor een grootstedelijke aanpak. Dat heeft al en krijgt nog gevolgen voor de relatie tussen het openbaar bestuur en de inwoners.

De groei naar 40 000 inwoners zou volgens het college deze door het management voorgestelde, veel formelere aanpak, rechtvaardigen. Wat betekend dat de afstand tussen de leden van het college en de burgers, in de persoonlijke sfeer juist zou worden vergroot. Waardoor de burgers in de praktijk aangewezen zullen zijn op de ambtelijke organisatie. Voor de in kleinere gemeenten gebruikelijke persoonlijke gesprekken en adviezen, tussen inwoners en de collegeleden, is bij deze huidige grootstedelijk aanpak geen plaats meer. Dat blijkt voor heel veel mensen heel onwennig. Om in deze nieuwe situatie als een eerlijke, een begripvolle en vooral een benaderbare overheid over te komen is niet eenvoudig, zo is inmiddels gebleken.

Aanpassing

Daarom moet de dienstverlening nadrukkelijk worden aangepast wat wordt omschreven in een geheel nieuw programma. Het bedoelde programma dienstverlening 2020-2022 is een lijvig document met als eigentijds uitgangspunt: ‘Wij bieden onze diensten digitaal aan en we blinken uit in gastvrijheid.’ Een belangrijke nieuwe aanpak waar deze week over wordt gedebatteerd in de gemeenteraad.

Het college wil zich richten naar de landelijke ontwikkelingen. In het programma lezen we dan ook een groot aantal idealistische uitgangspunten. Zo staat er bijvoorbeeld: ’Wij willen gaan van organisatie naar organiseren’. Dus moet er een moderne programmaorganisatie worden opgezet met organisatiebrede en bestuurlijke betrokkenheid. Niet echt duidelijk wordt in het voorstel gemaakt wat de praktische gevolgen zullen zijn.

Omnichanel

In het programma is ook te lezen dat Noordwijk op weg wil naar een omnichannel dienstverlening. De gewenste contacten tussen bestuurders en inwoners gaan lopen via allerlei eigentijdse kanalen met daarbij het internet centraal. Geen vriendelijk lachende politicus of ambtenaar meer maar beeldschermen met icoontjes zoals duimpjes, smiley’s en stoplichtjes.

Nadruk ligt op de gelegenheid om digitaal een oordeel te geven over de dienstverlening, de hulpvaardigheid en betrouwbaarheid van de informatie. Bovendien komen er enquêtes waarbij vragen moeten worden beantwoord over de ervaringen met dienstverlening. Dit alles vanuit de samenhang tussen mensen, huisvesting en vooral eigentijdse technologie.

Kosten

In het programma staan projecten omschreven die gezamenlijk zouden zorgen voor verbeterde dienstverlening. Wat in de komende twee jaar dient te worden gerealiseerd. De ontwikkeling van die dienstverlening in deze grootstedelijke aanpak vraagt een budget van € 800.000.- Het totale programma vergt van de organisatie een inzet van bijna 16.000 uur over de komende twee jaar. Daarvan worden 7.750 uren uitgevoerd binnen de reguliere werkzaamheden. Voor de overige 8.000 uren is inhuur van derden à € 100,00 per uur noodzakelijk.

Ook voor de verbouwing van de centrale hal wil het college geld van de gemeenteraad. Een aanpassing waarvoor een bedrag niet minder dan € 792.500,- nodig zou zijn. Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de nieuwe plannen en dan vooral ook de nodige financiële middelen ter beschikking te stellen.

Meer berichten