Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: Cor de Mooy
Column

Tja, misschien…

Er komt mogelijk een spannend weekje voor enkele Noordwijkse ambtenaren en Wim van Haaster. De grondwaterhuishouding in het gebied achter de K.W. Boulevard wordt opnieuw onderwerp in de raadsvergadering. Omdat ambtelijke procedures en nuchter denken met elkaar botsen.

Het ambtelijk apparaat volgt een denkwijze die door zakelijk denkende mensen moeilijk te doorgronden valt. Vooral omdat men zich baseert op schimmige adviezen die door slim opererende en dik betaalde adviesbureaus werden gegeven. Niet gebaseerd op zuivere wetenschap maar ogenschijnlijk op ‘wie betaalt, bepaalt’.

Veel betalen doen in dit geval vooral het Hoogheemraadschap van Rijnland maar de gemeente Noordwijk betaalt ook mee. Gezamenlijk staat men nu voor een hele dure oplossing tegen wateroverlast in de toekomst.

Dit gebeurt volgens praktijkdeskundigen zoals Van Haaster, niet op basis van echte kennis en kunde. Het gaat in dit geval om een en geheel nieuwe aanpak. Op basis van volkomen nieuwe, vanachter een bureau bedachte oplossingen. Dat mag je ‘een risicovol experiment’ noemen. Zeker niet op basis van wetenschap. Want dan zouden er ervaringen en resultaten moeten zijn gepubliceerd in artikelen van wetenschappelijk onderzoekers. Vroeger was het de, helaas overleden, agrariër Piet Steenvoorden die de gemeentepolitiek van de nodige informatie voorzag. Tegenwoordig hebben we in Wim van Haaster een even waardevol en deskundig opvolger. Het raadslid heeft zich met veel anderen verbaasd over de gekozen kostbare oplossingen die door de adviesbureaus werden bedacht. Met het debacle van een eerste drain in de K.W. Boulevard nog in het geheugen zou je verwachten dat adviezen vanuit de praktijk op de juiste waarde worden geschat. Maar dat blijkt niet het geval. Van Haaster, die een eenvoudiger en veel goedkoper alternatief voorstaat, kreeg recentelijk nog van ambtenaren te horen: “Tja, mogelijk heeft u gelijk maar de benodigde budgetten zijn nu al beschikbaar gesteld en dus…”

Het begrote bedrag van niet minder dan 14 miljoen wordt nu al overschreden met 1,9 miljoen. Daar zal het niet bij blijven want de aanlegtijd is al met enkele jaren toegenomen. Van Haaster verzet zich dapper tegen de verkwisting en vecht als een leeuw. Hij dient deze week een motie in die het college de opdracht geeft om te komen tot een vergelijk tussen de ‘Van Haaster-optie’ en de huidige oplossing. Daarin wordt een globale inschatting gemaakt naar met name de technische, juridische en financiële haalbaarheid.’ De ervaringsdeskundige uit De Zilk onderbouwt zijn motie met een groot aantal waarheden en zijn recentelijke praktijkervaringen met de grondwaterstand.

Maar let op! Het zal allemaal niet meer van nut zijn. Ook de wethouder gaat tegen de brave man zeggen: “Tja, misschien heeft u wel gelijk maar de budgetten zijn nu al beschikbaar gesteld en dus…” Maar ach, de belastingbetaler betaalt. Wat zou het. Of ben ik nu echt te cynisch?

Meer berichten