Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Jaap de Moor vond de houding van wethouder Van den Berg ondermaats. | Foto: WS
Jaap de Moor vond de houding van wethouder Van den Berg ondermaats. | Foto: WS
Politiek

Motie van afkeuring op regionale energiestrategie

De regionale energiestrategie, kortweg de RES, heeft de lokale politiek behoorlijk bezig gehouden. Er kwam een stortvloed van zestien amendementen op een door het college ingebracht raadsvoorstel.

Het door het college voorgestelde concept kwam in de ogen van de meeste partijen voor veel verbetering in aanmerking. Daarom deden de diverse partijen verwoede pogingen via de amendementen alsnog hun steentje bij te dragen in de zoektocht naar verduurzaming in energiegebruik. De reactie van portefeuillehouder Sjaak van den Berg hierop kon niet door alle partijen worden gewaardeerd.

Jaap de Moor van eenmansfractie Bruisend Noordwijk diende tot slot zelfs een motie van treurnis in. Hij kon zich bepaald niet vinden in de houding van de wethouder bij de diverse amendementen. De Moor diende daarom een motie in met daarin een opsomming van verwijtbare feiten en de slotconclusie dat wijze van behandeling en beantwoording door de indiener wordt betreurd.

Vanuit diverse partijen klonk eenzelfde soort kritiek maar de overgrote meerderheid stemde toch tegen deze verregaande motie van treurnis.

Meer berichten