Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
De gedecoreerden op een rijtje. Henk Hoogervorst ontbreekt op de foto. | Foto: Willem Krol
De gedecoreerden op een rijtje. Henk Hoogervorst ontbreekt op de foto. | Foto: Willem Krol (Foto: )

Vier leden, twee officieren en één ridder

“Eén van de leukste dingen om als burgemeester te doen is de jaarlijkse lintjesregen”, aldus Burgemeester Verkley. “Dit jaar ging dat anders en feliciteerde ik de mensen op 24 april telefonisch. Dat leverde leuke en verrassende gesprekken op”. Vrijdag 3 juli vond de Lintjesregen alsnog plaats met een beperkt aantal gasten op gepaste afstand van elkaar. Burgemeester Verkley reikte uit; een familielid speldde het lintje op.

Door Ina Verblaauw

Tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau werden benoemd: Mevrouw Tineke Ceelen. Vanaf 1993 hoofd afdeling Uitzendingen van de non-profitorganisatie Memisa. In 1997 verhuisde zij naar de Tibetaanse Autonome Regio om daar het Rode Kruis te ondersteunen. Zij was o.a. werkzaam in Kameroen, Rwanda, Myanmar, Soedan, Syrië en Irak. Zij zet zich in om de opvang van miljoenen vluchtelingen wereldwijd te verbeteren. Vanaf 2003 directeur van de Stichting Vluchteling in Den Haag. Mede door de inzet van de media slaagde zij erin een stem te geven aan vluchtelingen en hun pleit te bezorgen in Nederland. Ook zet mevrouw Ceelen zich in voor het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Als vrijwilligster is zij o.a. bestuurslid van de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties in Den Haag (Giro 555) en van de International Rescue Committee in Londen.

De heer Franco Ongaro is sinds 1987 in dienst bij ESA-ESTEC en werkt wisselend in Parijs en Noordwijk. Hij zet zich in om ESA-ESTEC bekend te maken bij een breed publiek Hij organiseert de open dagen en jaarlijkse Industrial Days. Op zijn initiatief wordt een internationaal ontmoetingscentrum gerealiseerd en heeft hij een voortrekkersrol binnen het overleg tussen ESA/ESTEC en de landelijke, regionale en plaatselijke overheid voor de bouw van het International Meeting Facility in Noordwijk. Ongaro is lid van de Adviesraad van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft. Hij wordt gezien als de bruggenbouwer tussen de ESA en Nederland en als de drijvende kracht achter de opkomst van de ruimtevaart als sterk economisch cluster in Nederland.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw Ypie Faber-Tol is vanaf 1970 vrijwilliger bij de Protestantse gemeente Noordwijk. Zij begeleidde de kindernevendiensten, was lid van het wijkteam, begeleidde de thuiscatechesegroep en lid van de liturgiecommissie. Zij zet zich in als gastvrouw van de Oude Jeroenskerk en is lid van de vrouwencontactkring. Mevrouw Faber is mede oprichtster van de Noordwijkse afdeling van Amnesty International Nederland. Zij organiseert o.a. de 10 december schrijfactie. Zij was bestuurslid van de Protestantse Vrouwen Organisatie en fungeerde als voorzitter van de afdeling Zuid-Holland Noord.

Betty Heemskerk-Geerlings is vrijwilliger en secretaris van de Parochie Sint Maarten, kern Jozefkerk in Noordwijkerhout. Is lid van de liturgische werkgroep, van de werkgroep voorbereiding eerste communie en heilig vormsel, de pastoraatsgroep en gastvrouw bij vieringen. Bij de scoutinggroep St. Jozef Emerentiana was zij bestuurslid. Momenteel is zij vrijwilliger, aanspreekpunt en beheerster bij de Stichting tot beheer van de Maasgaarde, waar diverse verenigingen en instanties gehuisvest zijn. Ook heeft zij zich ingezet voor de nieuwbouw na de brand.

René van Houten is werkzaam als bode bij de gemeente Noordwijk. Daarnaast is hij beheerder van de Kruidenwinkel in Noordwijk. Sinds 2006 zijn de activiteiten overgeheveld naar het Museum Oud Noordwijk en Museum Veldzicht. De heer van Houten geeft lezingen over de historie van kruiden in Noordwijk. Hij was programmamaker bij Noordwijk Radio. Vanaf 2004 organiseert hij Oldtimer Toertochten. Vanaf 2009 is hij gids bij de Vereniging De Oude Dorpskerk en luidt hij eens per maand de klokken van de Oude Jeroenskerk. Ook is hij Z-Ambassadeur en collectant voor diverse goede doelen.

Leo Kruithof was tot 2017 directeur van de CBS “Wakersduin”. Leo was bestuurslid van de Korfbalvereniging Het Waterschip in Rotterdam, trainer, scheidsrechteren en opleider. Ook gaf hij taalles aan laaggeletterden. Tot 2007 was Kruithof bestuurslid van de VV Noordwijk en vertegenwoordiger bij de KNVB. Momenteel is Kruithof bij de club als vrijwilliger inzetbaar op vele fronten, zoals aanspreekpunt voor het gebruik en de huur van het sportcomplex. Hij verzorgt de digitalisering van het archief. Hij organiseerde o.a. het zomeravondvoetbal, jaarlijks darttoernooi en het Cor Wouters toernooi. Kruithof is verantwoordelijk voor de portefeuilles “Evenementen” en “Normen en Waarden”. Kruithof is voor de KNVB-voorzitter van het landelijke Centraal Orgaan Hoofdklassen.

Henk Hoogervorst, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau was niet aanwezig. Hem zullen later de versierselen worden opgespeld.

Meer berichten