Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
 | Foto: Wim Siemerink
| Foto: Wim Siemerink (Foto: )
Politiek

Definitieve woonvisie pas eind dit jaar gereed

Op de agenda van de raadsvergadering van deze week de concept-woonvisie. Waarover op maandag eerst nog een speciaal Ronde Tafel Gesprek werd geweid. Een vervolg op een eerdere RTG die vorige maand werd gehouden.

Door Wim Siemerink

Het was de bedoeling dat de politiek in de debatraad van dinsdag daaropvolgend, de politieke discussie zou voeren. Tot veler verbazing werd deze echter uitgesteld. Dit vanwege de tijdsdruk die raadsvergaderingen kenmerkt. De politiek gaf voorrang aan het belang van de vestiging van een peenwasserij aan de Leidse Vaart. Maar in het RTG van maandag ging het dus om informatie die als basis moest dienen voor het politieke debat.

Evenals in juni waren directeur Merlien Welzijn van wooncorporatie Antonius van Padua, de vertegenwoordiger van de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten Dennis van der Voort , de heer Koëter van Huurders Belangen uitgenodigd. Alsmede Charlotte Meiland en Cindy van Wieringen als belangen vertegenwoordigers van de spoedzoekers. Opvallend genoeg ontbrak aanwezigheid en inbreng van NWS/Stek.

Scheidinghotels

Avondvoorzitter Beugelsdijk maakte direct duidelijk dat de echte politieke discussie pas zou mogen worden gevoerd in de gemeenteraad. De commissiebijeenkomst had tot doel om de politiek volledig te informeren over klachten, wensen, voorstellen en vooral aanvullingen op de concept-woonvisie en om van het college te horen hoe daarover door hen wordt gedacht. De voornaamste klacht is en blijft het grote gebrek aan betaalbare sociale huurwoningen voor de diverse doelgroepen. Zoals starterswoningen, ouderenhuisvesting, flexwoningen, tijdelijke huisvesting en tiny houses. Opnieuw kwam de suggestie van het inrichten van leegstaande gebouwen als zogenaamde scheidinghotels.

'Stalen neuzen'

Merlien Welzijn toonde zich desgevraagd wel voorstander van het vormen van een aanjaagteam. Ze stelde de voorwaarde dat zo’n team een mandaat krijgt om besluiten te forceren zodat er echt snelheid kan worden gemaakt en er niet gewacht dient te worden op het tijdrovende politieke proces. Ze merkte op: ‘ik ben voor een aanjaagteam dat schoenen heeft met stalen neuzen en die deuren mogen intrappen’.

Mevrouw Meiland pleitte nadrukkelijk voor een separate plek in de woonvisie voor spoedzoekers. Vanuit Huurders Belangen kwam het te verwachtte voorstel om toch vooral het percentage sociale woningen bij nieuwbouwprojecten te verhogen naar 40%.

Ambitieus

Wethouder Salman sprak van een zeer ambitieuze woonvisie. Hij merkte op dat hij begrip had voor de pijn die doorklonk over het beleid uit het verleden. Hij stelde echter niet achteruit maar alleen vooruit te willen kijken. Hij deed een oproep om vooral de schouders er onder te zetten om het tij te keren.

De voorgestelde definitie over spoedzoekers kon niet in ieders ogen genade vinden. Maar deze bleek toch in overleg en met instemming van de wooncorporaties tot stand te zijn gekomen. Salman zei te hopen dat de inspraak vanuit de inwoners de voorliggende concept-woonvisie completeert. Hij beloofde nog een financiële paragraaf te presenteren en wilde ook nog aan tafel met alle partijen om, zoals hij het noemde, ‘alle barrières te doorbreken’.

Vandaag, dinsdag 30 juni, is er een politiek debat in de gemeenteraad over het voorliggende concept. Pas eind dit jaar zal een definitieve versie van de woonvisie ter beoordeling aan de raad worden voorgelegd.

Meer berichten