Zonnepanelen en windmolens moeten aardgas vervangen | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Het college waarschuwde dat in te nemen standpunten mogelijk tot enige maatschappelijke onrust gaat leiden. | Foto: WS
Het college waarschuwde dat in te nemen standpunten mogelijk tot enige maatschappelijke onrust gaat leiden. | Foto: WS (Foto: )
Politiek

Zonnepanelen en windmolens moeten aardgas vervangen

Ook in Noordwijk blijkt het een zoektocht naar mogelijkheden om zo effectief mogelijk mee te doen in de energietransitie. En te komen tot het Nationaal Klimaatakkoord. is het Rijk, het Inter Provinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse gemeenten dat zich richt op het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Noordwijk doet mee met de gemeenten in de regio Rijnland die gezamenlijk moeten vaststellen hoe zij de noodzakelijke besparing willen realiseren. En tevens aan moeten aangeven hoe men de door de regio gewenste opwek van duurzame energie vorm willen geven.

Dat is alles bij elkaar blijkt te leiden tot een politiek steekspel, waarbij lokaal de stokpaardjes van de politieke partijen kunnen worden bereden. Maar waarbij de genoemde zoektocht vooral in het teken staat van de eerste versie van de Regionale Energie Strategie 2030.

Lokale belangen

Noordwijk heeft natuurlijk zo zijn eigen lokale belangen. Daarbij zijn binnen de gemeente verschillende oplossingen door verschillende groeperingen aan de orde. En eigen belang en gezamenlijk belang kunnen botsen.

Het college voorziet daarbij echter dat de wensen en bedenkingen van de verschillende gemeenten uit de Duin- & Bollenstreek ook nog wel eens ver uiteen gaan lopen, mogelijk zelfs tegenstrijdig zijn. Dit roept daarom om vooral te komen tot eensgezindheid in Duin- en Bollenstreek en daardoor binnen Rijnland een veel sterkere onderhandelingspositie in te nemen. Want ook hier geldt dat oplossingen vooral ‘op afstand’ worden gezocht.

Wensen en bedenkingen

Deze week werden de partijen in Noordwijk in de gelegenheid gesteld om zich voor te bereiden op een lokaal politiek debat. In een Rondetafelgesprek kwam alle bestaande informatie op tafel wat reden was tot een groot aantal vragen en suggesties. Hierbij kwamen het minimaliseren van het gebruik van fossiele brandstoffen, het plaatsen van windmolens en zonnepanelen, het gebruik van aardwarmte en alle andere eigentijdse energiebronnen natuurlijk aan de orde. Op basis van een voorstel van het college van een vast te stellen Wensen & Bedenkingenlijst. Tot een politieke discussie kwam het vooralsnog niet. Zo’n debat kan plaatsvinden in de debatraad van 23 juni.

Het college waarschuwde tot voorzichtigheid omdat de genoemde lijst mogelijk tot enige ‘maatschappelijke onrust’ gaat leiden. Het college vreest kennelijk dat inwoners en andere belanghebbenden, aan uitspraken van de gemeenteraad of van individuele raadsleden, bij voorbaat hun conclusies verbinden en op de barricade zullen klimmen.

Naar aanleiding van antwoorden op vragen zei wethouder Sjaak van den Berg (NZL)dat het moet gaan om duidelijke en vooral haalbare standpunten. Als gemeente zelf bijvoorbeeld windmolens in zee plaatsen is onmogelijk omdat dit voorbehouden is aan het Rijk.

Suggesties zoals drijvende zonnepanelen in het Oosterduinse meer, windmolens in de bollenvelden, het gebruik van Aquathermie, het koppelen van bouwvergunningen aan gebruik van zonnepanelen en aansluiten op het Rotterdamse Warmtenet kwamen allemaal voorbij.

De Noordwijkse politieke partijen gaven in meerderheid te kennen zich te kunnen vinden in de voorlopige lijst van wensen en bedenkingen van het college. De komende raadsvergadering is opnieuw digitaal. Aangenomen kan worden dat, ondanks de grote politieke verschillen, er nauwelijks heftige politieke discussie zal zijn. Ook dat discussie in ieder geval niet zal leiden tot grote veranderingen in het collegevoorstel.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>