Schriftelijk | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: Cor de Mooy
Column

Schriftelijk

Tijdens het Rondetafelgesprek van vorige week was ‘schriftelijk’ als trefwoord te herkennen. Zo snel als maar mogelijk was werd door de voorzitter het voorstel gedaan om belangrijke door de politiek gestelde vragen te beoordelen als technische vragen. Daardoor mogen ze ‘schriftelijk’ worden afgedaan.

In een goedwerkende democratie is dit om meer dan een reden een zeer onwenselijke ontwikkeling. Vragen waarop normaliter in enkele tientallen seconden een verhelderend antwoord op kan worden gegeven, verdwijnen dan in de zeer langzaam malende ambtelijke molen.

Dit gebeurt op basis van het Reglement van orde dat over Rondetafelgesprekken zegt: ‘Het doel is het inwinnen van informatie’. Dat ‘schriftelijk afdoen’ doet in veel gevallen geen recht aan de vragenstellers maar ook niet aan de belangstellende inwoners. Ook al omdat te vaak de maximum tijd van beantwoording binnen 28 dagen, wordt overschreden. Hierdoor is te vaak de actualiteit in het geding maar ook omdat er dan zo’n uitgekiend ambtelijk antwoord wordt geformuleerd.

Tijdens dezelfde bijeenkomst werd ook bij herhaling de agendacommissie onderwerp van gesprek. Want de agendacommissie vervult een belangrijke rol bij de voorbereiding van de vergaderingen. Zoals het vaststellen van de agenda’s van de raad en rondetafelgesprekken. De druk op de agendacommissie is vooral toegenomen door het grote aantal fracties. In de praktijk is 10 woordvoerders per onderwerp door tijdsdruk onwerkbaar geworden. Zeker na de keuze voor het huidige vergadermodel. Dit model bestaat uit informerende rondetafelgesprekken, gevolgd door een debat- en aansluitend besluitvormende raadsvergaderingen later in de maand. De agendacommissie bepaalt de voorlopige agenda’s van de rondetafelgesprekken. Raadsleden, college en inwoners kunnen onderwerpen aandragen. Na bespreking in de RTG vindt in de zogenoemde debatraad de besluitvorming plaats.

Al lange tijd blijkt dat zinvolle politieke besprekingen verzanden in tijdsdruk. Het gevolg hiervan is weer dat politieke debatten in raadsvergaderingen heel gehaast worden afgewerkt en raadsvergaderingen gebruikelijk toch pas na middernacht worden afgesloten. De agendacommissie zou het aangewezen orgaan zijn om de problemen op te lossen.

Vorige week werd in ieder geval opnieuw duidelijk dat er snel wat moet gaan gebeuren. Want de ontevredenheid bij de deelnemers aan de vergadering was groot. Zowel vanuit de politiek als bij de genodigden was er onbegrip. Het ontbreken van een juiste visie op de organisatie van het politieke proces werd pijnlijk duidelijk. Daarbij dienen de raadsfracties zeker ook naar zichzelf te kijken en de vraag te beantwoorden wat er nodig is voor goede besluitvorming met meer respect voor de inwoners. De roep om terugkeer van de aloude commissievergaderingen,wordt overigens luider en luider. Het antwoord hierop mag men deze keer natuurlijk niet even schriftelijk afdoen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>