Politiek vergaloppeert zich in concept-woonvisie | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Merlien Welzijn: 'Op deze manier is het voor mij lastig om betrokken te zijn.’
Merlien Welzijn: 'Op deze manier is het voor mij lastig om betrokken te zijn.’ (Foto: )

Politiek vergaloppeert zich in concept-woonvisie

In tegenstelling tot de raadsvergadering was het laatste gehouden Ronde Tafel-gesprek alles behalve een vlot verlopend geheel. Al tijdens de bijeenkomst werd van diverse kanten kritiek gelanceerd over de gang van zaken. Begeleid met dringende adviezen richting de agendacommissie. Niet alleen vanuit de politiek maar ook van de zijde van genodigde insprekers.

De huidige manier van vergaderen van fusiegemeente Noordwijk kreeg aanvankelijk vanuit de bevolking al wel kritiek maar in politieke kringen werd steeds lovend over de nieuwe keuzes gesproken. Inmiddels zijn de overdreven lovende woorden wel verdwenen en komt het besef dat de huidige manier bepaald niet voldoet. Omdat de ruimte voor een noodzakelijke politieke discussie tussen de 10 politieke partijen volledig ontbreekt. Daarnaast is de gewenste interactie met belanghebbenden en geïnteresseerde inwoners er nauwelijks meer. Sterker, de politieke vertegenwoordigers leken deze avond nauwelijks geïnteresseerd in de mening van anderen.

Haast je-repje

Een overvolle agenda en haast je-repje is kenmerkend voor de rondetafelgesprekken in Noordwijk.Deze keer werd de politiek gevraagd om tussen 20.00 uur en 23.00 uur besluiten te nemen over niet minder dan 12 onderwerpen. Met als logisch gevolg heel veel onduidelijkheid, haastig geformuleerde vragen en antwoorden. Van de kant voorzitter Astrid Warmerdam kwam veel te vaak de vraag: ‘Kunnen we dit schriftelijk afdoen?’

Tijdens de vergadering bleek bovendien dat deze tijdsdruk ook tot spanningen leidt tussen de commissieleden onderling. Tijdens het politieke gekrakeel over de concept-woonvisie meldde zich via de livestream, geheel onverwacht voor minder ingewijde toehoorders Merlien Welzijn,de directeur van woningcorporatie Sint Anthonius van Padua.

Teleurgesteld

Ze liet de voorzitter weten zeer teleurgesteld te zijn over de gang van zaken: ´Ik heb mij beschikbaar gesteld in de veronderstelling dat ik mee zou praten over dit belangrijke onderwerp. Ik zit er nu de hele avond bij en volg met stijgende verbazing de gang van zaken. Maar op deze manier is het voor mij lastig om betrokken te zijn.’

Later vroegen wij haar persoonlijk om uitleg. Heel spontaan merkte zij op dat zij wel degelijk heel goed betrokken is geweest bij het tot stand komen van de nieuwe woonvisie. Mevrouw Welzijn: ‘We hebben energiek samengewerkt met de ambtelijke organisatie en onze opmerkingen en aanvullingen zijn zeker meegenomen in dit concept. Ik was dan ook verheugd voor deze RTG te worden uitgenodigd om aan de politiek zo nodig uitleg te geven. Maar van uitleg of meepraten was geen sprake. Het vergadersysteem vereist duidelijk verbetering. Politieke discussies zijn volstrekt legitiem maar wel op de juiste plaats en het juiste moment. Niet tijdens bijeenkomsten die bedoeld zijn voor gesprekken met inwoners en maatschappelijke organisaties.

Ook andere genodigden reageerden geïrriteerd over de gang van zaken. Het politieke gekrakeel bracht voor woningzoekenden nauwelijks enige soelaas. Uiteindelijk krijgt iedereen nog wel de kans om een zienswijze in te dienen in de periode dat de nieuwe woonvisie als concept ter visie wordt gelegd. Waarna de gemeenteraad zich er nog eens over uitspreekt.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>