Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Merlien Welzijn.
Merlien Welzijn. (Foto: site antonius v padua)

'Padua staat voor betaalbaar wonen'

Zo luidde de kop van een reactie die de redactie ontving van Merlien Welzijn, directeur-bestuurder van Woningstichting Antonius van Padua. Zij reageert hiermee op een ingezonden mail van Thom Geerlings die in week 18 in deze krant stond. Hierin uitte Geerlings zich zeer kritisch over de huurverhoging: "Juist in deze tijd zou het morele besef bij Anthonius van Padua moeten zijn ‘we kunnen dit niet maken’ en zou men een huurverlaging moeten voorstellen."

Welzijn: "Woningcorporaties in Nederland hebben afspraken gemaakt met de overheid en de Woonbond over betaalbaar wonen. Dit hebben we met elkaar vastgelegd in het Sociaal Huurakkoord. Ook Padua werkt vanuit dit akkoord. Dat betekent dat wij een beperkte huurverhoging vragen (gemiddeld de inflatie) en dat wij ruimhartig huurders helpen die betaalproblemen hebben. In onderling overleg verlagen of bevriezen we voor hen de huur voor bepaalde tijd. Verder hebben we in ons eigen huurbeleid extra geregeld dat ook lage middeninkomensgroepen betaalbaar kunnen wonen. Wij hebben ongeveer 2000 huurders. Vorig jaar hebben 100 huurders gebruikt gemaakt van de geboden mogelijkheid tot huurbevriezing. Dit jaar hebben we 28 verzoeken binnengekregen, maar huurders kunnen zich nog tot 1 juli voor de regeling opgeven. Wij merken geen extra betaalproblemen bij onze huurders naar aanleiding van de coronacrisis. Natuurlijk blijven we dit in de gaten houden.

Een inflatievolgende huurverhoging is nodig om tijdens de huidige wooncrisis te kunnen blijven bouwen. Volgens het woonbehoefte onderzoek dat de gemeente onlangs heeft uitgevoerd moeten er in Noordwijkerhout en de Zilk de komende jaren zeker 700 woningen bijgebouwd worden om aan de vraag te voldoen. Padua zet zich daar graag voor in. Deze week zijn de werkzaamheden op het voormalige BAVO-terrein gestart. Padua zorgt ervoor dat in deze nieuwe wijk ook sociale huurwoningen worden gebouwd."

Meer berichten