Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Thomas Steenvoorden: 'Een visie waar ik trots op ben.' | Foto: Thomas Stnvrdn
Thomas Steenvoorden: 'Een visie waar ik trots op ben.' | Foto: Thomas Stnvrdn

Visie voor de toekomst

Teams van inwoners maken een Toekomstvisie voor Noordwijk. Elke week laten we een deelnemer aan het woord. Wat vinden zij belangrijk voor de toekomst van Noordwijk? Deze week: Thomas Steenvoorden, deelnemer aan Team ‘Waarden in Balans’ dat meewerkt aan de Toekomstvisie.

'In Noordwijk hebben we veel diversiteit aan mooie plekken. Duinen, bossen, strand, winkelgebied, bollenvelden. Allemaal plekken die Noordwijk tot een mooi dorp maken. Ik denk dat elke Noordwijker daar trots op kan zijn. De waarde van deze stukken moeten we behouden. We moeten zorgen dat de leefbaarheid geborgd is in de visie.

Het belangrijkste voor de toekomst van Noordwijk is de leefbaarheid voor alle inwoners van Noordwijk. Ongeacht leeftijd of welstandsniveau. De afgelopen jaren zien we dat dat is verminderd. Voor mensen met lagere inkomens, of jongeren en starters die in Noordwijk willen wonen, is er steeds minder beschikbaar. Noordwijk moet een woonplaats voor iedereen zijn. Om dat voor elkaar te krijgen moeten er bijvoorbeeld meer woningen bij, vooral sociale woningbouw en kleine, tijdelijke woningen.

Daarnaast kan toenemende vergrijzing ook een probleem veroorzaken in de toekomst. Denk aan winkelend publiek en de levendigheid in de winkelkernen. De lokale economie komt daarmee onder druk te staan. Ik heb zelf een winkel in Noordwijk Binnen, ook daar zie ik dat het verandert. Steeds minder jongeren bezoeken de winkelkernen.

Het toerisme is iets uniek en waardevols voor Noordwijk, maar het heeft ook een keerzijde. Vooral in de zomermaanden is het soms te vol, waardoor de natuur en het parkeren onder druk staat. Eigenlijk komen er op de drukste dagen meer mensen naar Noordwijk dan ons dorp aankan.

We pleiten er dan ook voor om slimmer om te gaan met de toenemende aantallen toeristen. Denk bijvoorbeeld aan parkeermogelijkheden aan de randen van het dorp, of parkeren integreren in de duinen. Vervolgens kan je ook kijken naar duurzame, elektrische vervoersmiddelen naar het centrum toe.

Het is fijn dat er veel consensus was in ons team. Toch zijn er ook een aantal tegenstellingen, die hebben we ook opgeschreven. Er zijn namelijk onderwerpen waar je niet uitkomt, waar debat over moet worden gevoerd. We hebben inmiddels een visie aangeleverd, volgens mij een mooi document. Een visie waar ik trots op ben.'

18 teams van 150 inwoners, ondernemers en andere betrokkenen bij de gemeente Noordwijk maken samen een visie op de toekomst. Kijk voor meer informatie op www.mijntoekomst.noordwijk.nl

Meer berichten