Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Astrid Warmerdam is kritisch over de oppositie in de gemeenteraad | Foto:Archief/FvS
Astrid Warmerdam is kritisch over de oppositie in de gemeenteraad | Foto:Archief/FvS (Foto: )

Astrid Warmerdam hekelt manier van oppositievoeren

Waarom niet met zijn allen de schouders er onder? Waarom niet constructief meedenken? Dat zijn de vragen die Astrid Warmerdam (DOEN) deze week hardop stelt. Het voormalig raadslid van PUUR besloot in augustus 2019 als zelfstandig raadslid verder te gaan nadat binnen de fractie het al snel misging en intensief overleg op partijniveau geen uitzicht bracht.

Aanleiding tot een gesprek was de huidige opstelling van Astrid Warmerdam in de raadsvergaderingen. Daarbij blijkt zij bepaald niet de klassieke rol in de gelederen van de oppositie te vervullen. Dat werd recentelijk bij de discussie over het afboeken van 11 miljoen op bouwlocatie Bronsgeest voor waarnemers verrassend duidelijk.

Astrid Warmerdam: ‘Natuurlijk vind ik het bijzonder jammer dat in Bronsgeest niet meer gebouwd gaat worden. Maar de politieke opstelling van partijen zoals D66, Groen Links en PUUR kan ik niet waarderen. Omdat zij nota bene zelf in de vorige collegeperiode aan de knoppen konden draaien en om welke reden dan ook hebben gefaald in het voorwaardenscheppend beleid. Zij wisten van meet af aan het standpunt van het CDA, gemotiveerd tegenstander van het volbouwen van Bronsgeest.’

'Ik zag de bui al hangen'

Op de vraag of zij geen spijt heeft dat zij haar voormalige partij, het CDA, de rug heeft toegekeerd klinkt het: ‘Zeker niet want ik kende de problemen binnen het CDA en ik zag de bui al hangen.’

Als we verder spreken over haar politieke keuze en de term zetelroof laten vallen is haar antwoord al even duidelijk: ‘Daar is geen sprake van. Allereerst voelde ik mij verplicht aan de vele kiezers die hun voorkeur voor mij persoonlijk hebben uitgesproken . Daarnaast heb ik eerst uitvoerig met bestuurders van PUUR overleg gehad. Maar er bleek geen mogelijkheid om er naar tevredenheid uit te komen. Vooral ook omdat het nadrukkelijk ging om de persoonlijke sfeer binnen de fractie. Gezamenlijk kwamen we tot de conclusie dat het beter was als ik alleen verder zou gaan.’

Rancuneus

Zonder ook maar een moment nodig te hebben om de juiste woorden te vinden laat ze weten dat ze zich bepaald niet kan vinden in de rancuneuze opstelling die de oppositiepartijen op dit moment kenmerkt. Astrid Warmerdam nogmaals: ‘Ik benader de collegevoorstellen positief, ben kritisch daar waar nodig en constructief indien mogelijk. Maar niet per definitie ‘tegen’ omdat ik in de oppositie zou zitten.‘

Ze zegt zich regelmatig toch nog te ergeren aan de ruzieachtige sfeer in de raadsvergaderingen en de rancuneuze reacties op het uitvoeren van het beleid. Beleid wat de partijen feitelijk zelf hebben neergezet. Publiekelijke rancuneuze reacties, die volgens Astrid Warmerdam, het imago van de gemeentepolitiek negatief beïnvloeden, zeker richting de inwoners.

Ze besluit met de mededeling dat ze zich vrij voelt om kritisch te zijn wanneer dit mogelijk is en benadrukt nog eens haar eerdere uitspraak: ‘Waarom niet met elkaar optrekken, waarom niet gezamenlijk de schouders eronder?’

Meer berichten