Wat als de krant niet meer zou kunnen verschijnen? | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
'Niet alleen even de koppen lezen.’
'Niet alleen even de koppen lezen.’ (Foto: )

Wat als de krant niet meer zou kunnen verschijnen?

vriendenactie • Het is geen nieuws dat ook de huis-aan-huisbladen het in deze crisistijd moeilijk hebben. Vanuit Uitgeverij Verhagen werd daarom een actie opgezet, waarbij de mogelijkheid wordt geboden via de website www.denoordwijker.nl een donatie te doen en daarmee ‘vriend van de Noordwijker/de Noordwijkerhouter’ te worden.

Al vele jaren brengen de Noordwijker en Noordwijkerhouts Nieuwsblad het lokale nieuws bij de mensen thuis. In deze periode zijn, door de crisissituatie rondom het coronavirus, de twee edities tijdelijk samengevoegd. Inmiddels vroegen we een aantal inwoners nog naar hun persoonlijke visie op hun lokale krant.

Als eerste liepen we wethouder Roberto ter Hark tegen het lijf. Aan hem stelden we de vraag: ‘Wat als de Noordwijker er niet meer zou zijn? De wethouder antwoordde dat hij de situatie waarin de krant dreigt te geraken goed begrijpt. Maar hoopt van harte dat het voortbestaan kan worden gewaarborgd. Hij noemt een lokale krant van grote meerwaarde voor een gemeenschap als Noordwijk. Hij ziet daarin wekelijks een gevarieerd beeld van wat er leeft .onder de bewoners. En hij gelooft dat dit een bijdrage levert aan het bij elkaar brengen van mensen. Ter Hark: ‘Ik zie ook de opmars van sociale media maar een lokale krant openslaan heeft toch iets gezelligs. Niet alleen even de koppen lezen maar ook de belangrijke details tot je nemen.’ Hij vindt de mogelijkheid om doelgroepgericht te adverteren een belangrijk onderdeel van een lokale krant.

Grote en kleine gebeurtenissen

De Noordwijkerhoutse Janneke Wagenaar van boekhandel Wagenaar & Van Halem uitte zich bedachtzaam. Zij ziet voor de lokale krant de belangrijke rol van het brengen van, zoals zij het noemt, ‘het kleine lokale nieuws’.Janneke Wagenaar zegt met nadruk: ‘Je blijft op de hoogte van het reilen en zeilen in het dorp, van grote en kleine, vaak persoonlijke gebeurtenissen.’

Ze vindt dat je dorpsgenoten beter leert kennen en dat men op de hoogte blijft van wat er zoal leeft in de gemeente .Ook vindt zij het erg belangrijk om de gemeentepagina vol belangrijke informatie in alle rust te kunnen lezen. Met ‘ik zou het enorm missen als de krant er niet meer zou zijn’, steekt zij ons een hart onder de riem.

Waardevol

Eenzelfde mening tekenen wij op uit de mond van slager Krijn van der Bent. De voormalig prins carnaval is een zeer actief als ondernemer maar ook actief als verenigingsbestuurder. Hij is daardoor betrokken bij tal van evenementen. Voor hem is de lokale krant een onmisbare schakel in de contacten met de inwoners. Daarnaast ook een waardevolle mogelijkheid om aankondigingen te plaatsen, verslag te doen van gebeurtenissen en niet in de laatste plaats als een uitstekend promotiemiddel. Krijn van der Bent: ‘Ik adverteer al 20 jaar met veel succes in de Noordwijker. En voor de speciale doelgroepen in mijn klantenkring is het nog steeds een belangrijke informatiebron. Hij ziet voor veel sportverenigingen en culturele organisaties in Noordwijk ‘De Noordwijker’ als een waardevol uithangbord.

Meerwaarde

Dat laatste is ook de mening van Arjan van den Akker, de voorzitter van de Noordwijkse Ondernemersvereniging. Hij weet de waarde van de digitale nieuwssites heel goed in te schatten. Daarnaast vindt hij echter ook dat het bladeren in een papieren versie iets gezelligs heeft. Op de vraag ‘wat als de Noordwijker’ er niet meer zou zijn, antwoordt hij: ‘Lokaal is de Noordwijker, ondanks de concurrentie van digitale media, nog steeds een meerwaarde die een voorgestelde donatie zeker rechtvaardigt. Het geeft de lezers een beeld van wat er in de gemeente allemaal gebeurt. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om gericht te adverteren. Daarmee vervult de krant een uiterst belangrijke rol.’ Volgens de voorzitter van de NOV verbindt De Noordwijker bovendien diverse groepen Noordwijkers met elkaar.

Dorpspolitiek

Voormalig gemeenteraadslid Jan de Ridder is een kritisch volger van de gemeentepolitiek. Hij zou wel willen doneren omdat hij het ernstig zou betreuren als De Noordwijker als gevolg van de crisis zou verdwijnen. Hij waardeert naar zijn zeggen vooral de journalistieke inbreng in de dorpspolitiek. De Ridder: ’Het is heel belangrijk dat De Noordwijker meer dan simpelweg verslag doet zoals anderen dit te vaak doen. Er wordt in De Noordwijker heel terecht nogal eens dieper ingegaan op de politieke argumenten en het functioneren van het ambtelijk apparaat.’

Digitaal

Tot slot spreken we met Richard Vink van Vink Multimedia. Als specialist op het gebied van eigentijdse communicatiemiddelen kent hij de waarde van de sociale media, die vooral voor jongeren in een behoefte voorziet. Natuurlijk is er ook de digitale presentatie van De Noordwijker op de website. Hij weet daarentegen zeker dat er een grotere doelgroep van ouderen is waarvoor het wegvallen van een printversie van lokale krant een behoorlijk gemis zal blijken. 'Het delen van de lokale informatie en het brengen van lokaal nieuws via een lokale krant is nog steeds van groot belang voor dit deel van de dorpsgemeenschap. Juist nu in deze onzekere tijd zal het niet kunnen lezen van een lokale krant als een groot gemis kunnen worden ervaren.'

Doneren

Lezers kunnen Vriend van de Noordwijker en Noordwijkerhouts Weekblad worden. Dat kan door op www.denoordwijker.nl of www.noordwijkerhoutsweekblad.nl via de speciale knop op de menubalk met de tekst ‘Vriend worden’, een van de aangegeven mogelijkheden te kiezen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>