Oproep door gemeenten aan minister | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: pr./Gerard van Steijn

Oproep door gemeenten aan minister

Gemeenten en ondernemers uit de Duin- en Bollenstreek roepen minister Wiebes op om ondernemers te helpen met het betalen van hun huur of pacht. Er wordt te weinig verdiend om aan alle verplichtingen te blijven voldoen. Omvallen dreigt.

Nu de pijlers van de economie van de Duin- en Bollenstreek door de coronacrisis onderuit gehaald zijn, geven de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Katwijk en Noordwijk, en hun ondernemersorganisaties een noodsignaal af. Er wordt te weinig verdiend. Pachten en huren brengen de bedrijven actief in de sierteelt, het toerisme en andere sectoren, nog verder in het nauw.

Brief met een oproep

Woensdagmiddag 1 april ging een brief de deur uit gericht aan de minister Eric Wiebes, Ministerie van Economische Zaken. De oproep: tref net zo’n regeling voor ondernemers als de regeling die getroffen wordt voor burgers die huren. Dat geeft de nodig lucht. Vergroot de kans de impact van de crisis klein te houden. 

“Vanzelfsprekend denken wij graag mee in de uitvoering van mogelijke aanvullende regelingen en nemen wij vanuit onze eigen rol maatregelen waar nodig”, aldus de ondertekenaars. De brief luidt als volgt: 

'Geachte heer Wiebes,

Met deze brief vragen wij uw aandacht voor een noodsignaal van de ondernemers in de Duin- en Bollenstreek. Zij maken zich in deze crisistijd grote zorgen over (naderende) pacht- en huurachterstanden met mogelijke gevolgen als uitzettingen en leegstand. Begrip van de verpachters en verhuurders blijkt in lang niet alle gevallen aanwezig en/of mogelijk.

De economie van de Duin- en Bollenstreek wordt hard geraakt door de coronacrisis. Twee van onze pijlers, namelijk toerisme en de topsector sierteelt, vallen vrijwel stil. Vraaguitval, personele en logistieke problemen zorgen voor enorme druk op cashflow op korte termijn en bestaanszekerheid op de lange termijn.

Maatregelen coronacrisis

Als gevolg van de coronacrisis werkt minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen aan een noodwet aangaande huurachterstanden. Vooruitlopend daarop heeft de minister afspraken gemaakt met de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen. Deze maatregelen hebben echter alleen betrekking op bewoners en niet op ondernemers.

Noodsignaal ondernemers Duin- en Bollenstreek

De ondernemers in de Duin- en Bollenstreek hebben bij de gemeenten hun teleurstelling kenbaar gemaakt over het gebrek aan een soortgelijke regeling voor ondernemers. Veel ondernemers zitten reeds in een financieel moeilijke positie door de substantiële omzetdalingen of zien dit de komende weken en maanden op zich af komen.

De colleges in de Duin- en Bollenstreek hebben veel begrip voor deze ondernemers, zeker voor diegenen in de retailsector die in eerste instantie niet in aanmerking kwamen voor de Regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren. Begrip omdat voor een groot deel van deze ondernemers de omzet aanzienlijk gedaald is in de afgelopen weken. Ondernemers die vaak, ook al vóór de coronacrisis, hun best moesten doen om het hoofd boven water te houden.

Meedenken als gemeenten

Als gemeenten kunnen we dit niet alleen oplossen. Vanzelfsprekend denken wij zoveel mogelijk mee met onze inwoners en ondernemers. In onze gemeenten zijn verschillende maatregelen genomen, bijvoorbeeld rond de OZB niet-woningen en de rioolheffing. Waar nodig nemen we maatregelen als verhuurder aan diverse maatschappelijke en commerciële instellingen. Dit is echter niet voldoende.

Meedenken met ondernemers

We zijn erg blij met uw beslissing om de doelgroep voor de Regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren uit te breiden ten behoeve van de non-food sector. Wij vragen u om ook de komende periode rekening te blijven houden met deze doelgroep, die weliswaar niet direct getroffen wordt door verplichte sluiting van de winkels, maar wel indirect door de enorme terugloop van de omzet.

Vanzelfsprekend denken wij graag mee in de uitvoering van mogelijke aanvullende regelingen en nemen wij vanuit onze eigen rol maatregelen waar nodig

Wij sturen een brief met eensluidende inhoud naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en betrokken brancheorganisaties.

Met vriendelijke groet, in afwachting van uw reactie,

Namens de ondernemers in de Duin- en Bollenstreek:

  • Economic Board Duin- en Bollenstreek: de heer Lars Flinkerbusch, directeur
  • Greenport Duin- en Bollenstreek: de heer Andries Middag, programmamanager
  • Bedrijfsleven Bollenstreek: de heer Willem Heemskerk, voorzitter
  • Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Noordwijk: de heer Stephan Stokkermans, voorzitter - Promotie Duin- en Bollenstreek: mevrouw Quirine Kamphuisen, voorzitter

Namens de gemeenten de portefeuillehouders economie:

  • Gemeente Hillegom: de heer Jan van Rijn
  • Gemeente Lisse: de heer Kees van der Zwet - Gemeente Teylingen: mevrouw Marlies Volten
  • Gemeente Katwijk: de heer Jacco Knape
  • Gemeente Noordwijk: de heer Roberto ter Hark (penvoerder)'
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>