Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Alle jubilarissen en gedecoreerden zijn natuurlijk volop in de bloemen gezet. | Foto: Willem Krol
Alle jubilarissen en gedecoreerden zijn natuurlijk volop in de bloemen gezet. | Foto: Willem Krol (Foto: KROLFOTO 0622505508)

Lintjes, jubilarissen en volop waardering in brandweerkazerne

Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld reikte 4 januari zes Koninklijke Onderscheidingen uit aan leden van de vrijwillige brandweer van Noordwijkerhout. De feestelijke uitreiking vond plaats tijdens de korpsavond in de brandweerkazerne.

Voordat Hermans de lintjes uitreikte, spraken Lilian Weber, directeur regio- en crisisbeheersing brandweer Hollands-Midden en ploegchef Peter van de Burg de aanwezigen toe, die in grote getale naar de brandweerkazerne aan de Herenweg waren gekomen. "Korpsavonden zijn altijd heel bijzonder. De inzet van onze mensen wordt enorm gewaardeerd. En het mag nooit vanzelfsprekend worden. Dat geldt niet alleen voor de vrijwilligers, maar ook voor hun partners. Het gaat goed in Noordwijkerhout: we zijn op sterkte er zijn voldoende bevelhebbers en chauffeurs en dat is zeker niet overal het geval, dus daar zijn we enorm trots op." Van de Burg: "Het was een druk jaar: we hebben onder meer 39 keer geoefend, namen deel aan vaardigheidstoetsen en op 5 oktober hebben we een van de drie regionale voorrondes georganiseerd.

Cijfers over 2019

Aantal Oefeningen 39, uitrukken totaal 134, kleine brand 38, middel brand 3, grote brand 4, zeer grote brand 4, loos alarm 4, hulpverlening 44, First Responder 11.

Jubilarissen

Diploma Manschap A: Maarten van Yperen. 10 jaar bij de Brandweer: Jan de Bruijn en Dennis Egberts. 15 jaar bij de Brandweer: Ed van Bentem en Arjan van Schie. 25 jaar bij de Brandweer: Fred Uljee en Jan Vlieland.

De burgemeester kreeg applaus toen ze haar standpunt over het afsteken van vuurwerk uitte: "We hebben de afgelopen dagen in de pers veel gelezen over de landelijke inzet van onze hulpverleners tijdens oud en nieuw. Gelukkig bleef het in onze regio relatief rustig. Zolang ik nog burgemeester ben, ben ik een vurig pleitbezorger voor het afschaffen van het consumentenvuurwerk. Wat mij betreft houden we één centraal vuurwerk. De schade voor mens, dier, gebouwen en milieu is vind ik té groot om dit op deze wijze door te zitten."

Lintjes

"Mijn waardering voor uw werk is bijzonder groot", vervolgde ze, in de aanloop naar de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen. "Met gevaar voor eigen gezondheid en leven, doen jullie geweldig werk. Nu doen beroepsbrandweer en de vrijwilligers nog hetzelfde werk, maar volgens de Europese regels mag dat niet: daar waar jullie gelijk werk verrichten zal er ook gelijk beloond moeten worden. Dat betekent dat alle vrijwilligers, deeltijdwerknemers worden. Dat heeft behoorlijk grote consequenties. Hoe dat zich allemaal ontwikkelt, weten we nog niet. Dus we kijken met spanning uit naar de besluiten die daarover in Den Haag worden gemaakt."

Hermans ging vervolgens over tot het opspelden van de Koninklijke Onderscheidingen, die allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Elly Duindam

Centralist bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag van de Nationale Politie en sinds 1 juli 1997 lid van de vrijwillige brandweer Noordwijk, post Noordwijkerhout, aangesteld als Brandwacht. Zij volgde diverse opleidingen en scholingen tot Brandmeester. Naast de functie van bevelvoerder is zij ook lid van het Brandweer first responderteam.

Nico van Etten

Adviseur Veiligheid bij NIBHV BV en is sinds 1 augustus 1992 lid van de vrijwillige brandweer Noordwijk, post Noordwijkerhout, aangesteld als Brandwacht. Hij volgde diverse opleidingen en scholingen tot Brandmeester. Hij begeleidt ook nieuwe collega's voor de reguliere brandbestrijdingstaken.

Hans Peereboom

Administratief medewerker bij Troublefree Software en sinds 1 augustus 1992 lid van de vrijwillige brandweer Noordwijk, post Noordwijkerhout en aangesteld als Brandwacht. Hij volgde diverse opleidingen tot het niveau Hoofdbrandwacht. Naast zijn inzet voor de reguliere brandbestrijdingstaken heeft hij als jeugdleider van de jeugdbrandweer veel energie in de brandweer gestoken.

Wil van der Ploeg

Medewerker afdeling Service van Akzo Nobel en 37 jaar vrijwilliger bij de Bedrijfsbrandweer van Akzo Nobel. Hij werd 26 november 1984 bij de vrijwillige brandweer Noordwijk, post Noordwijkerhout, aangesteld als Brandwacht. Hij heeft diverse opleidingen en scholingen gevolgd tot het niveau van Manschap B. Op 1 januari 2019 heeft hij zijn brandweertaken neergelegd. Naast zijn inzet voor de reguliere brandbestrijdingstaken heeft hij als leider van de jeugdbrandweer veel energie in de brandweer gestoken.

Fred Uljee

Senior adviseur preventie bij de Veiligheidsregio Hollands Midden en sinds 1 juli 1994 bij de vrijwillige brandweer van Noordwijk, post Noordwijkerhout. Hij werd aangesteld als Brandwacht en volgde diverse opleidingen tot Hoofdbrandmeester. Naast zijn inzet voor de reguliere brandbestrijdingstaken heeft hij als Leerwerkplekbegeleider van de nieuwe bevelvoerders en als instructeur veel tijd en energie in de brandweer gestoken.

Jan Vlieland

Ploegchef Veiligheidsregio Haaglanden Leidschendam-Voorburg (repressieve dienst) en sinds 1 juli 1994 bij de vrijwillige brandweer Noordwijk, post Noordwijkerhout en aangesteld als Brandwacht. Hij volgde diverse opleidingen en scholingen tot Brandmeester. Naast zijn inzet voor de reguliere brandbestrijdingstaken was hij instructeur en jurylid bij brandweerwedstrijden. Hij heeft veel energie in brandweeraangelegenheden gestoken.

Meer berichten