Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Het college lichtte de pers in over besluiten. | Foto: Wim Siemerink
Het college lichtte de pers in over besluiten. | Foto: Wim Siemerink (Foto: )

College licht genomen besluiten toe

Vorige week bracht het college de pers op de hoogte van een aantal collegebesluiten.

Zo werd inmiddels besloten dat Noordwijk zich wil laten gelden als Fair Trade-gemeente. Dat is een te verwerven eervolle titel die aangeeft dat in een gemeente de lokale overheid alsmede winkels, horeca, productiebedrijven, organisaties en inwoners samenwerken aan een wereldwijde eerlijke handel in de te gebruiken producten.

Inmiddels heeft het college ook de subsidiepot voor het themajaar '75 jaar vrijheid' vastgesteld op € 17.000. De overgebleven € 30.000 van de beschikbare twee ton is voor het financieren van de projectleiding. Voor de individuele aanvragers blijft het maximum € 5000. Inmiddels is er al aan een belangrijk aantal initiatiefnemers de subsidie toegezegd.

Wethouder van de Berg meldde dat er bij VVSB in april wordt begonnen aan de bouw. Een onderhandse aanbesteding leverde 4 geïnteresseerde bouwers op. Wethouder de Jong deelde mee dat er in Offem Zuid nadrukkelijk wordt gestreefd om niet de oorspronkelijke aantal van 638 maar totaal 700 woningen te realiseren. Op het St. Bavoterrein, het plan Landgoed in Den Houte in Noordwijkerhout is de aandacht voor sociale woningen binnen de mogelijkheden heel maximaal. Met 57 koopwoningen waarvan er bij zijn van rond € 200.000. Hiervoor werden echter al meer dan 300 aanmeldingen genoteerd omdat de maandelijkse kosten mogelijk lager zijn dan de sociale huur.
Het college kon ook meedelen dat inmiddels de voormalige garage Otto en bijbehorend woonhuis is aangekocht zonder onteigeningsprocedure. Hierdoor ontstaat ruimte om Offem Zuid en de Nieuwe Voorstraat richting Herenweg te ontsluiten. Er blijft zelfs grond over voor extra projecten.

Meer berichten