KBO bestaat halve eeuw | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Gerard Alders overhandigt het jubileumboek aan wethouder Dennis Salman. | Foto: Annemiek Cornelissen
Gerard Alders overhandigt het jubileumboek aan wethouder Dennis Salman. | Foto: Annemiek Cornelissen

KBO bestaat halve eeuw

In De Duinpan heeft op woensdag 4 december het vijftigjarig jubileum plaatsgevonden van de KBO. De middag werd afgesloten met een lopend buffet voor de ruim honderd gasten. Een van de hoogtepunten was de overhandiging van het jubileumboek '50 jaar KBO in De Zilk', waarvan voorzitter Gerard Alders het eerste exemplaar overhandigde aan wethouder Dennis Salman. Uiteraard werden de boekjes vervolgens uitgedeeld aan de aanwezige leden.

Door Annemiek Cornelissen

In zijn openingswoord haalde voorzitter Gerard Alders aan dat wanneer een organisatie vijftig jaar bestaat hier veelal mensen van het eerste uur bij zijn. "Dat is bij een ouderenbond niet het geval. Iedereen die bij de start aanwezig was is niet meer onder ons om hier iets over te vertellen. Maar we bestaan vijftig jaar en dat is iets om trots op te zijn".

KBO De Zilk telt driehonderd leden. "Dat zijn bijna allemaal Zilkers. IK heb het opgezocht. Op 4 oktober jongstleden telden we 1950 inwoners. 15% van ons dorp is lid van de KBO en wanneer we alleen kijken naar de ouderen in het dorp is meer dan 30% daarvan lid van onze club". Alders verklaart dat het merendeel van de driehonderd leden wekelijks actief is bij de activiteiten van de KBO, of jaarlijks bij de vieringen, de bustocht of de slotmiddag. "Daar zijn we enorm blij mee".

Volgens Alders staat de KBO altijd open voor initiatieven. "Via een enquête hebben we geprobeerd te achterhalen waar behoefte aan is en daaruit kwam onder andere naar voren een cursus omgaan met de iPad, de computer en medicijngebruik en we hebben serieus overwogen om dit soort zaken te realiseren. Helaas is dit niet gelukt vanwege te weinig animo". Volgens Alders wordt er ook samengewerkt, onder andere met de Zonnebloem, wat heeft geresulteerd in een Nieuwjaarsconcert op 8 januari. "Ook zijn we opgenomen in de gemeente Groot-Noordwijk. Samenwerking met andere ouderenbonden kan het mogelijk maken om aan te sluiten bij de initiatieven daar".

Wethouder Dennis Salman haalde aan dat in het nieuwe welzijnsbeleid wordt ingezet op geluksbevordering. "Als vrijwilliger bijvoorbeeld kun je anderen iets brengen: een dienst, een praatje of een activiteit. Doordat je dit doet draagt dit ook weer bij aan je eigen welzijn". Volgens Salman is eenzaamheid giftig. "Sociale connecties zijn goed voor ons. De KBO De Zilk brengt al vijftig jaar mensen met elkaar in contact, zorgt voor lichtpuntjes in het leven van velen, faciliteert vriendschappen, betekenisvolle gesprekken en warmte. Daarvoor dank ik u namens het gemeentebestuur van Noordwijk. Een diepe buiging voor het bestuur en alle leden namens de hele gemeente".

Na het officiële gedeelte was er een optreden van Marjolein Meijers met haar muzikanten, een presentatie van Theo van Gijlswijk van het het genootschap Oud De Zilck en tenslotte het buffet.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>