Raadsvergaderingen naar een andere locatie | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: Cor de Mooy

Raadsvergaderingen naar een andere locatie

Tijdens de algemene beschouwingen maakte zowel VVD als CDA duidelijk dat men ontevreden is over het verloop en de locaties van de diverse politieke vergaderingen. Het doel om dichter bij de burger te besturen wordt volkomen voorbij gestreefd.

Door Wim Siemerink

VVD-fractievoorzitter Michael Van Dormolen betoogde in de raadsvergadering dat zijn partij terug wil naar commissievergaderingen. Om daarmee recht te doen aan de commissieleden die door de invoer van rondetafelgesprekken in de praktijk buiten het politieke proces werden geplaatst.
De huidige vorm met zogenaamde Ronde Tafel Gesprekken en met politieke presentaties voldoen niet aan de criteria die in een democratie gelden.


Politieke proces

Van Dormalen wees erop dat je van geïnteresseerden en soms heel deskundige inwoners niet kan verwachten dat zij de strenge regels van minimaal meepraten kunnen waarderen.

Inmiddels is er niet alleen in politieke kringen veel weerstand tegen de presentaties waarin politieke onderwerpen worden aangekaart. De beperking van het stellen van maximaal twee vragen en het verbod op een politieke discussie doet volgens velen geen enkel recht aan het politieke proces in een democratie. De starheid van de commissievoorzitters is te verklaren maar ontmoet ook veel weerstand. Het lijkt er nu op dat er beweging komt om de zeer theoretisch ambtelijk aanpak naar werkbaar en praktisch om te scholen.


Naar Noordwijk

Van Dormolen sprak daarbij ook over een andere raadsvergaderingslocatie. In een eerder stadium was door een speciaal in het leven geroepen werkgroep de bibliotheek in Noordwijkerhout hierbij als mogelijkheid aangemerkt.
Die oplossing vereist wel een grote investering maar men zag mogelijkheden door de bibliotheek dan te verplaatsen naar de leegstand in het winkelgebied in het Noordwijkerhoutse centrum.


Geruchten

De geruchten dat dit al geregeld zou zijn omdat de meerderheid van de raad uit Noordwijkerhouters bestaat werden o.a. door de fractievoorzitter van het CDA Theo Alkemade tegengesproken. Ook vanuit PUUR kwamen de geluiden dat er zeker ook nog gekeken moet worden naar het gemeentehuis omdat normaliter raadsvergaderingen daar thuishoren. Dichtbij het bestuurlijk centrum. Zij zien oplossingen in Noordwijk. Zij willen een passende raadzaal realiseren door de bestaande aan te passen of door de huidige binnentuin simpelweg te overkappen. Alles bij elkaar een onderwerp voor een scherp politiek debat.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>