Meer aandacht voor bomen in de dorpskern | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: piet de boer

Meer aandacht voor bomen in de dorpskern

De gemeente Noordwijk toont ook ambitie als het gaat om de taken in groen en natuur. Want Noordwijk wil meer met de aanwezigheid van een enorme lokale biodiversiteit ten opzichte vele andere gemeenten.

Een van de Noordwijkse ambities is om deze biodiversiteit langzaam maar zeker te laten doordringen tot in de dorpskernen.
Tijdens een rondetafelbijeenkomst wilde het college van B&W de context het groen- en natuurbeleid, omschreven in het Uitvoeringsprogramma Natuur en groen, nader toelichten. Volgens de deskundigen worden op dit moment de juiste focus, een haalbaar uitvoeringsprogramma en de uitvoeringskracht, gemist. Daardoor is de programmering vooral gericht op projectdoelen. Een daarvan is, overigens net als in het provinciaal beleid, ecologische verbinding tussen de landgoederen.


Ontstenen

Maar ook moet energie worden gestoken in het ontstenen van de particuliere eigendommen. Bewoners animeren om mee te doen en heel duidelijk te laten aansluiten bij de doelstellingen van het natuurbeleid. De gemeente beoogt vooral de bermen bloemrijk in te richten, insectenhotels te installeren, zogenaamde bijenlinten te introduceren en zelfs daarbij rekening te houden de aanvliegroutes van vleermuizen.

Volgens de deskundigen moeten we ook anders gaan kijken naar bestaande gewoontes. Mooie geraniumbakken hebben nauwelijks aantrekkingskracht op bijen. Ingezaaide cocktails van diverse zomerbloeiers verdienen in deze tijd de voorkeur boven gladgeschoren gazons. Vanuit de politiek werd gevraagd om vooral steun te verlenen aan particuliere initiatieven zoals die van de Noordwijkse 'Moedertje Groen'. Jaap de Moor( NZL) zei met jaloerse blikken te kijken naar de eeuwenoude lindebomen Noordwijkse Voorstraat. Hij vroeg met veel nadruk of de in Noordwijkerhoutse Dorpsstraat en directe omgeving ook meer aandacht kan worden besteed aan een meer imponerend bomenarsenaal.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>