Meer sociale woningbouw locatie Bronsgeest | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: Picasa

Meer sociale woningbouw locatie Bronsgeest

De provincie Zuid Holland heeft ingestemd met het voorstel van de gemeente Noordwijk de sociale woningbouw binnen het plan Bronsgeest naar 40% te verhogen. Concreet betekent het dat er 60 sociale huurwoningen in het plan worden bijgetekend.

Daarmee gaat het aantal geplande woningen in Bronsgeest van 600 naar 660. Voor het plan Bronsgeest en de gemeente Noordwijk is deze uitbreiding een enorme positieve ontwikkeling. 

Conform de motie van de raad wordt het percentage sociale woningbouw verhoogd van 30% naar 40%. De provincie steunt het initiatief en heeft geen enkel bezwaar tegen deze ophoging. Sterker nog, ze gaat ervan dat dit extra aantal ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd binnen de sociale huursector en dat de aantallen worden gemonitord. Tevens vindt ze het belangrijk dat de bebouwde oppervlakte van het plangebied door de toevoeging van maximaal 60 sociale woningen niet toeneemt.

Voordelen

De beslissing inzake het verhogen van de sociale woningbouw biedt twee belangrijke voordelen. Met deze 660 woningen wordt invulling gegeven aan de enorme woningbehoefte in Nederland om 1.000.000 woningen te bouwen voor 2040, waarvan 200.000 in de provincie Zuid Holland. Ook als alle mogelijkheden worden benut zal dit nog een enorme opgave zijn om te realiseren.
Daarnaast wordt het gebrek aan sociale huurwoningen binnen de gemeente Noordwijk enigszins verminderd. Deze ligt binnen Noordwijk ver beneden de gewenste norm van 30%. De wijk heeft met een bebouwbaar oppervlak van 26,85 ha een lage dichtheid van afgerond 22 woningen per ha. De 60 extra woningen zijn hierdoor prima in te passen. De entree van Noordwijk kan een fraaie, groene invulling krijgen. Met de Greenport Ontwikkeling Maatschappij (GOM) zijn afspraken gemaakt over het compenseren van de bollengrond elders in de streek.

Afspraken

Bronsgeest kent binnen Noordwijk een lange geschiedenis. In de jaren 1993/1996 werd reeds door de gemeenteraad tot bouw besloten en zijn er gronden aangekocht. In 2006 is het besluit opnieuw genomen in het kader van de afspraken over de gebiedsontwikkeling Haarlemmermeer - Bollenstreek. In 2009 werd deze afspraak verwerkt in het raadsbreed aangenomen besluit over de Integrale ruimtelijke structuurvisie Nieuw Oost. Doordat er nog steeds niet met de bouw is begonnen, wordt de grond door het bijschrijven van rente steeds duurder. De boekwaarde is inmiddels opgelopen van € 4,8 miljoen verwervingskosten naar € 16 miljoen, ten gevolge van de rentebijschrijvingen. Een forse kostenpost. Daarnaast hangt de gemeente een boete van ca. € 4,5 miljoen boven het hoofd als de toegezegde bouwclaim niet wordt ingelost. Er zijn dus niet alleen voordelen op het gebied van wonen, deze zijn er zeker ook financieel. Genoeg reden het plan zo snel mogelijk verder te ontwikkelen en tot bouwen over te gaan.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>