Prestatieafspraken 2019 hernieuwd | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Vanaf links: Henri de Jong (wethouder Wonen), Merlien Welzijn (bestuurder Woningstichting Sint Antonius van Padua) en Sjaak Geerlings (voorzitter Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk). | Foto: Willem Krol
Vanaf links: Henri de Jong (wethouder Wonen), Merlien Welzijn (bestuurder Woningstichting Sint Antonius van Padua) en Sjaak Geerlings (voorzitter Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk). | Foto: Willem Krol (Foto: KROLFOTO 0622505508)

Prestatieafspraken 2019 hernieuwd

Woningstichting Sint Antonius van Padua, Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk en gemeente Noordwijkerhout hebben dinsdag 4 december de prestatieafspraken hernieuwd en aangevuld. In de afspraken is vastgelegd hoe de woningstichting in 2019 bijdraagt aan de realisatie van de woonvisie 'Noordwijkerhout, gewoon bijzonder'.

In de prestatieafspraken leggen de drie partijen voorstellen vast om het sociale volkshuisvestingsbeleid de komende jaren nog verder te verbeteren. Dat gaat van plannen voor onderhoud tot energiebesparing en van een gematigd huurbeleid tot de opvang van kwetsbare groepen. Woningstichting Sint Antonius van Padua en de gemeente investeren de komende jaren gezamenlijk in duurzaamheid en het zorggeschikt maken van bestaande en nieuwe sociale huurwoningen.

De woonvisie is de basis voor de strategische afwegingen die de gemeente en haar partners maken op het gebied van wonen. In het document is het wens(woon)beeld voor 2025 geschetst en is aangegeven hoe dit bereikt kan worden.

De drie pijlers van de woonvisie zijn:
1) Noordwijkerhout behoudt en ontwikkelt (ook in de nieuwe gemeente) het dorpse karakter, 2) Beschikbare en betaalbare woningen voor kwetsbare doelgroepen en 3) Voldoende aanbod van wonen met zorg, dat aansluit bij de wensen van de zorgvrager.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>