Geen risico's rond bollenvelden | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: archief
Foto: archief

Geen risico's rond bollenvelden

  Landbouw / Visserij

De ambitie is er om in overleg met Rijk en de sector het gebruik van landbouwgif in de bollenstreek verder te beperken. 'Geen reden om in paniek te raken en grote zorgen te hebben over gezondheidsrisico's voor de direct omwonenden'. Dat is ongeveer de reactie van het college op vragen van GroenLinks.

Aanleiding was de publicatie van een landelijk onderzoek naar effecten van bestrijdingsmiddelen. Door de sector liever aangeduid als 'gewasbeschermingsmiddelen' en door tegenstanders 'landbouwgif' genoemd. Omwonenden van de bollenvelden hoeven niet te vrezen dat de concentratie van de gebruikte middelen de scherpe risicogrenzen overschrijden. B&W zijn echter van mening dat het terugdringen van het gebruik geen kwaad kan en kansen biedt om de het lokale natuurbeleid met als speerpunt de biodiversiteit positief te beïnvloeden. Het college is op de hoogte gesteld van de onderzoeksresultaten 'Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden' van het RIVM'. Waarbij werd vastgesteld dat van de onderzochte gewasbeschermingsmiddelen, de gemeten gehalten in de lucht en in urine van mensen, geen risicogrenzen overschrijden. Het college stelt dat dit onderwerp nadrukkelijk de aandacht heeft in beleidsnota's. In de antwoorden op vragen wordt daarover opgemerkt: 'Duurzaamheid, waar ook het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onder valt, is één van de opgaven die in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport wordt genoemd. Voorts is de gemeente als lid van de Landschapstafel Duin- en Bollenstreek partner van Groene Cirkel Bijenlandschap. Het college wil graag in gesprek blijven met de landbouwsector ondanks het feit dat er geen wettelijke bevoegdheden zijn om lokaal het gebruik terug te dringen.' De geopperde mogelijkheid om spuitvrije zones aan te wijzen, vindt nergens een basis waarmee dit zou kunnen worden onderbouwd. De suggesties van GL om omwonenden extra te informeren of bij het ministerie aan te kloppen en extra maatregelen af te dwingen, wijst het college gemotiveerd af.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>